[Tản mạn][DevOps][OpenStack Cloud] Chuyện giờ mới kể

Thưa các bạn, trong bài viết này tôi xin phép được chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của tôi với khái niệm DevOps. Trong quãng thời gian làm tại Ericsson và Nokia, tôi ngoài công việc của một engineering, tôi cũng có giai đoạn làm scrummaster , product owner, architect nên tôi nghĩ … Continue reading [Tản mạn][DevOps][OpenStack Cloud] Chuyện giờ mới kể

Advertisement

Cloud Native App [Part2]

Tiếp theo phần 1, link dưới đây: https://vietstack.wordpress.com/2017/02/13/cloud-native-app-in-cloud-part-1/ Trong phần 2 ta sẽ thảo luận với các keywords khác của CNA: Enviroment Parity Trong giai đoạn hiện nay của việc phát triển các app, CI/CD đóng vai trò không thể thiếu để rút ngắn quá trình testing, packaging, kiểm tra sự đồng bộ hóa giữa … Continue reading Cloud Native App [Part2]

Cloud native app in cloud [part 1]

CLOUD NATIVE APP IN MICROSERVICE Cũng giống như Microservice, Devops, Cloud Native App (CNA) quả thực là một “buzz word”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ trao đổi về CNA theo 2 góc nhìn liên quan chặt chẽ dưới đây: CNA dưới góc nhìn của microservice CNA dưới góc nhìn của microservice trong môi … Continue reading Cloud native app in cloud [part 1]

[OpenStack][Microversion][Pecan] Implementing microversion using pyhon pecan

In a nut shell, when we send a request to a routed method, an API version object that includes a required API version is also sent along within the request. A new object called "versionedmethod" is going to be created that takes the API version objects (min_version, max_version) as well as the routed method. A … Continue reading [OpenStack][Microversion][Pecan] Implementing microversion using pyhon pecan